Chiến sĩ tí hon

Posted in Sở thích & Sưu tập cá nhân, on Friday, March 5, 2010 at 4:04:40 AM

Vừa tậu thêm cho bộ đồ chơi của mình 1 món AK47 A3 (xem thêm http://vi.wikipedia.org/wiki/AK-47 ) nổi tiếng, dòng này nòng ngắn có laser và đèn. Bạn bè đang hỏi hình ảnh xem cho vui, nhân tiện nhờ chiến sĩ tí hon làm mẫu luôn.

Hy vọng sẽ săn lung thêm vài mẫu cho mọi người xem chơi.

Vậy là có 3 cây rồi.

 

PPL