December 2014

Tôi! làm sao cho vừa…

Posted in Cá nhân, on Sunday, December 7, 2014 at 5:58:16 PM

Ngày 8/12/2014, sáng rất sớm vào văn phòng lúc 7:00am tức nhiên đèn chưa có ai mở và mình đến sớm. Ngày 8/12/2014 cũng chẳng là ngày kỷ niệm gì đặc biệt với cá nhân. Dù là ngày đầu tuần nhưng vẫn có những suy nghĩ rất tiêu cực với công việc lúc này, dù rằng cố gắng muốn gác qua một bên để thực hiện những việc đang cần làm lúc này.

Kể từ 1/7/2013 đến hiện nay, tôi nhận ra rằng nơi này hình như không còn sợi dây kết nối mình với nó. Dù cho vị trí đẹp hơn, gần nhà hơn, hiện đại hơn ….nhưng không phải như thế là cái xác và hồn mình cùng đồng hành với công việc này. Nhiều thứ vô hình như ngăn dòng công việc của mình, tức nhiên cũng từ phía bản thân mình 50% nữa.

Cái đầu suy nghĩ không thoát ra được về nơi làm việc, về sếp, về thay đổi công nghệ, về đồng nghiệp, về tất cả những thứ xung quanh ta. Tự nhận ra khoảng cách bắt đầu lớn khi mình đang lạc hậu, lỗi thời hơn so với  những gì đang và sẽ diễn ra. Mình quá cứng nhắc trong việc thay đổi, mình trở nên chậm chạp hơn khi chuyển mình, trở nên khó chịu đi khi tiếp nhận hay trao đổi.

Công nghệ thay đổi quá nhanh, tôi không còn đủ nhạy để như cách đây 7-10 năm khi luôn luôn nhanh nhạy cập nhật và trang bị nữa. Thái độ chấp nhận hoặc vừa đủ đáp ứng đã bắt đầu xuất hiện nhiều hơn. Và khiến mình trở thành thực thể tiêu thụ bị động.

Không còn đủ sức khỏe và năng lượng tràn trề như trước để thức khuya hơn hay dậy sớm hơn để học, làm việc, tìm hiểu, nghiên cứu nữa. Sự thay đổi theo chiều hướng xấu đi và lười hơn.

Dù biết www.linhnotes.com vẫn cần nhiều bài suy nghĩ, biết là có đó nhưng rồi lại chẳng viết được một chữ nào hết.

Thôi thì cứ tạm chấp nhận với lúc này, cứ xem như là buông thả suy nghĩ công việc đi. Nhưng tự hỏi lúc nào phải chấn chỉnh hay thay đổi thì lại chưa có câu trả lời.

Viết vôi cho ngày đầu tuần bận rộn với những thứ không phải mình thuộc về nó, bận rộn với những thứ mình phải bị động chạy theo. Thôi cứ tạm thời là cơm áo gạo tiền trước.

7:00am thứ Hai 8/12/2014

PPL.