April 2012

Vô đề

Posted in Cá nhân, on Wednesday, April 18, 2012 at 9:59:08 AM

Cố gắng viết vài dòng cho kịp trước khi kim đồng hồ nhảy sang ngày mới. Quá bận rộn để không thể có một chủ đề hay ý tưởng cụ thể nào để viết bài mới cho linhnotes. Cứ tạm đặt là ‘Vô đề’ cho bài viết ngày 18.4.2012.

Lấy hình ảnh con chó sói đang tru dưới ánh trăng. Cho dù nó khôn lanh thế nào, mạnh mẽ ra sao nhưng cũng có thời điểm con chó sói phải tru rống lên vì sự đơn độc của nó và mọi người và vật chỉ nghe và sợ hãi chứ không ai chia sẻ được với con sói.

image

Và rồi trời cũng sẽ sáng và cũng chẳng ai biết là đêm qua con sói đã tru (hú) lên vì sao.

Khuya 18.4.2012.

PPL.